شرکت مانا بتن سخت اسپادنا

مهارت ها و خدمات فنی و مهندسی ما را در خصوص نحوه کفسازی ، متناسب با نوع کاربری بشناسید

اجرا کفپوش پوشش پلمیری بتن سخت
اجرای بتن سخت
اجرای پوشش پلیمری
بازسازی و ترمیم بتن
آرماتور بندی
اجرای خطوط ترافیکی
اجرای کفسازی مکانیزه
بتن الیافی
پر کردن درزها و ترک های بتن
Previous
Next

* مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خصوص نحوه کفسازی با کاربری صنعتی.
* مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خصوص نحوه کفسازی پارکینگ ها.
* اجرای پوشش‌های بتن سخت رنگی هرکولیت و تیبولیت.
* اجرای هرکولیت اسپشیال.
* اجرای پوشش مقاوم کننده بتن (لیتورین، لاک پلیمری و …..).
* اجرای پوششهای پلیمری (اپوکسی و پلی یورتان) یکپارچه و بدون درز (صنعتی. ورزشی. بهداشتی)
* بازسازی و ترمیم بتن
* اجرای کفپوش بتن دکوراتیو جهت استفاده در کفسازی معابر و پیاده روها کفسازی پارکها و فضای        سبز،(محوطه سازی).
* کفسازی به روش مکانیزه
* اجرای بتن الیافی
* بافت آرماتور
* اجرای خطوط ترافیکی
* اجرای پوشش های رزینی محافظ سطوح
* پر کردن درزهای کاتر و ترک های بتن (ماستیک پلی یورتان)
* تامین کننده مصالح مصرفی مورد نیاز برای بهبود کیفیت اجرای بتن و کم نمودن ترکهای آن: (روان کننده‌ها، الیاف‌ها، مش پلاستیکی، اسپیسر، فوم، ژوئن هرموفرم، مواد درزگیر ماستیک و سخت کننده، چسب کاغذی و …..).