شرکت مانا بتن سخت اسپادنا

الیاف فلزی

الیاف فلزی (فیبر فولادی) به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده‌است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های الیاف فولادی در بتن افزایش مقاومت کششی بتن به وسیلهٔ کاهش ایجاد ریزترک‌های حاصله از بارگذاری خارجی است.

توضیحات

الیاف فلزی (فیبر فولادی) به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده‌است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های الیاف فولادی در بتن افزایش مقاومت کششی بتن به وسیلهٔ کاهش ایجاد ریزترک‌های حاصله از بارگذاری خارجی است.

انواع الیاف فلزی بتن : الیاف قلاب دار فلزی بتن , الیاف سینوسی فلزی بتن

 

 

ویژگی های فنی

* افزایش مقاومت در برابر سستی ، مقاومت کششی با انعطاف بالا ، مقاومت در برابر نیروی شکست ، مقاومت فشاری .
* افزایش مقاومت در برابر ترکهای ، بعد از خشک شدن .
* مقاومت در برابر انفجار بسیار بالا (انجام اصلاح درشکست ترکها )
* ایجاد نیروی پس تنیدگی بعد از وقوع انفجار
* افزایش ماندگاری و دوام
* افزایش پایداری در زمان
* بهبود مقاومت و جلو گیری از سستی در زمان زلزله
* افزایش ماندگاری و دوام
* جلوگیری از ترک (کنترل ترک) با انقباض پلاستیکی ترکها
* مقاومت بالا در برابر فرسایش و خوردگی .
* افزایش ویژگی های بتن که منجر به کاهش ضخامت بتن در کشش برش می گردد .
* تشدید انسجام بتن با توزیع الیاف آلیاژی.
* بهبود هزینه ها،قابلیت ساخت و ایمنی بدونه نیاز به مش و صفحات مش.
* تقویت سه بعدی موثر درون بتن .
* جلو گیری موثر در ساختار اعضاء با متوقف کردن خوردگی با یون منفی .

کاربرد

*روسازی بتنی بزرگراهها، جاده‌ها و فرودگاهها

*لوله‌های بتنی

*گاراژهای پیش ساخته

*فنداسیونها

*دیواره و کف کانال‌ها

*قطعات پیش ساخته

*دریچه‌های بازدید و دیواره آنها

*در ساختمان تونل‌ها یا معابر معادن به صورت بتن پاشی

*تثبیت شیب‌ها و همچنین تثبیت ترانشه‌های سنگی و ریزشی با بتن پرتابی

*آسفالت الیافی

*عناصر سازه‌ای

*سازه‌های ضد انجار و ضربه پذیر

*پروژه‌های عایق حرارتی و نسوز

*پوسته‌های نازک و دیوارها

*سازه‌های دریایی

*کف سالن‌های صنعتی