شرکت مانا بتن سخت اسپادنا
واحد های تجاری و اداری، سالن های غذا خوری دانشگاه ها، مغازه های مجتمع های تجاری (مبلمان، پوشاک، ورزشی و …)

پی دی اف پروژه های شرکت مانا بتن سخت اسپادانا :